~HJERTE FEIL~

Endocardiose også kalt Mitral Valve Disease - MVD, eller bilyd på hjertet), er hovedsakelig av degenerativ karakter. Derfor viser hunden i begynnelsen ingen spesielle symptomer. En veterinær derimot kan høre en "blåselyd" hvis han lytter med stetoskop. Senere kan hunden vise unormal trøtthet ved anstrengelser.
Den kan bla. få pusteproblemer og hoste på grunn av væskeansamlinger i lungene. Aldersforandringer på hjerteklaffen(ene) er ikke uvanlig på små hunderaser, men rammer oftest eldre dyr. MVD kan sees hos noen cavalierer i en tidligere alder enn hos andre små raser. Hvis en cavalier får konstatert en bilyd skyldes det vanligvis at klaffen mellom venstre forkammer og kammeret utsettes for aldersforandring i en for tidlig alder.

Klubben har utarbeidet en hjertematrise for å se hvor bra en avlskombinasjon blir i forhold til hjertestatus på foreldre og besteforeldre. Et godt hjelpemiddel i avlsarbeidet.

Mitral Valve Disease and the Cavalier King Charles Spaniel (cavalierhealth.org)

Giant Platelet disorder - Platelets are cells in the blood that help blood to clot. Platelet counts are included when a CBC, or complete blood count, is run on a blood sample. Many veterinarians are not familiar with this disorder and will treat these dogs as having an autoimmune thrombocytopenia, which is not needed and is very dangerous for the dog. When observed under the microscope, the platelets will be much larger than normal platelets. While a typical platelet count might be 250,000 to 400,000, cavaliers may have giant platelets with counts of 35,000 to 80,000. This is normal for this breed! Over half of cavaliers have Giant Platelet syndrome.