ØYESYKDOMMER

Øyelysing, undersøkelse av hundens øyne, gjøres som et ledd i avlsarbeidet for å diagnostisere mulige arvelig betingede øyesykdommer hos ulike hunderaser. Øyelysing foretas av veterinærer som etter 3-4 års etterutdanning og avsluttende eksamen er spesielt godkjent av Den Norske Veterinærforening.

Øyendiagnoser hos amerikansk cocker: En stor andel av de undersøkte individene har feilstilte øyenhår. Prolaps av tårekjertelen (cherry eye) er utbredt. "Cherry eye":
Denne tilstand ses hos valper i 2-4 måneders alder, men kan også dukke opp senere i livet. Det som skjer er at tårekjertelen som sitter bak øyets blinkhinne svulmer opp og faller frem fra sin normale plass. Den trer da frem bak blinkhinneranden som en rosa rund svulmende dannelse. Valper med øyekatarr/øyebetennelse har lettere for å få denne tilstanden trolig som følge av at kjertelen blir betent og hovner opp. Sykdommen ses ofte hos spaniels, beagler og pointer. Tilstanden ligger latent på rasen. Tilstnden kan behandles uten varige men. Når kjertelen har prolabert skal den opereres tilbake på plass og ikke fjernes slik man gjorde tidligere, da det kan føre til varig tørr øyneslimhinne. Dette får sjelden alvorlige konsekvenser, og er enkelt å korrigere. Ellers er det mest utbredte problem i rasen ulike former for katarakt.